• 13 November 2017

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከአለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበርከህዳር 01 እስከ 05 ቀን 2010 ዓ.ም. የሚቆይ የስፖርት አስተዳዳር ሥልጠና በመቀሌ መስጠት ጀመረ፡፡ ስልጠናዉ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከሚገኙት የ 21 ስፖርት ማህበራት ወይም ፌዴሬሽኖች ፕሬዝዳንቶች የማህበራቱ ፀሀፊዎችና የስፖርት ባለሞያዎች የተውጣጡ በድምሩ 35 ሰልጣኞችን ያካተተ ነዉ፡፡

  • 03 November 2017

 

የኢትዮጰያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ጥቅምት 16ቀን 2009ዓ.ም. በኢንተርኮንቴኔንታል አዲስ ሆቴል ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች አመራር አካላት ጋር የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መከረ::

በምክክሩ ወቅት «የኢትዮጰያንስፖርት ማሳደግ ዋናኛ አላማችን ነው;ያሉት ዶ/ር አሸብር ወልደጊዮርጊስ ለዚህም አላማ ስኬት ከመንግስትና ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጋር የሶስትዮሽ የጋራ እቅድ አቅደን ተቀራርበን መስራት ከጀመርን ሰንበትበት ብለናል ብለዋል::

  • 12 August 2017

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተከበሩ አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴን ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባላትን በጽ/ቤታቸው ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት

  • 02 August 2017

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ አባላት ጋር በስፖርት ልማት ዙሪያ መከረ
በኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ዶ/ር አሸብር ወልደጊዮርጊስ የተመራው የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሐምሌ 24 ቀን 2009 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ እና ከካቢኔ አባላት ጋር በከተማው የስፖርት መሠረተ ልማት ግንባታና የከተማውን ስፖርት ለማሳደግ በጋራ ስለሚሰሩባቸው ጉዳዮች መክረዋል፡፡
በውይይቱ መጀመሪያ ዶ/ር አሸብር ወልደጊዮርጊስ ለቦርዱ የተደረገውን ደማቅ አቀባበል አመስገነው
“የከተማ መስተዳድሩ የከተማውን ማህበረሰብ በተለይም ወጣቱን በስፖርት ተጠቃሚ ለማድረግ እያደረገ ያለው ጥረት እስከ ምን ድረስ ነው?::”
“የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአዲስ አበባ ወጣቶች የስፖርት ልማት እንደ ወላጅ በመሆን አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት እየሰራ ነው ወይ?::”
“የከተማ መስተዳድሩ በተለይ ከሶስት አመት በኋላ ሀገራችን ለምትሳተፍበት የቶክዮ 2020 የኦሊምፒክ ጨዋታ የዕቅዱ አካል አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ?::” ብለዋል፡፡

የሪዮ 5000ሜ የሴቶችን ዘርፍን ማን ያሸንፋል?

View Result