• 23 December 2016

የሴቶች እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለሀገራችን ሰፖርት እድገት በሚል መሪ ቃል ከታህሳስ 08 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ በመካሄድ ላይ ባለው ጨዋታ የኦሮሚያ ክልል የበላይነቱን እንደጨበጠ ነው፡፡

  • 18 December 2016

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከታህሳስ 8 እስከ 16 ቀን 2009 ዓ.ም ድረስ የተዘጋጀውን ሁለተኛውን ሀገር አቀፍ የሴቶች ጨዋታዎችን አስመልክቶ ሴቶች በስፖርት እና በኦሊምፒክ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸውን ሚና እንዲያጎለብቱ የግማሽ ቀን የፓናል ውይይት አካሄደ፡፤

  • 24 November 2016

የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ከወራት በፊት የተሾሙት አቶ እርስቱ ይርዳ ህዳር 15 ቀን 2009 ዓ.ም 

የኢትዮጵያን ኦሊምፒክ ኮሜቴን ጎበኙ፡፡

  • 10 November 2016

የአለም  አቀፍ ኦሊምፒክ ኮሚቴ የ2016 ሴቶቸና ስፖርት ትሮፊ ሽልማት  ሰጠ

           ኢትዮጵያዊዉ የስፖርት ጋዜጠኛ የአለም ትሮፊ ሽልማትን በመዉሰድ የመጀመሪያዉ ወንድ ሆነ፡፡ ጋዜጠኛ  ዳግም ዝናቡ የአለም  አቀፍ ኦሊምፒክ ኮሚቴን ሴቶቸና ስፖርት   የአለም ትሮፊ ከፕሬዝዳንት ቶማስ ባህ እጅ የተቀበለዉ ሰኞ እለት ምሽት በስዊዘርላንድ ላዉሳኔ በተካሄደ  የሽልማት አሰጣጥ ስነስርአት ላይ ነዉ፡፡ 

የሪዮ 5000ሜ የሴቶችን ዘርፍን ማን ያሸንፋል?

View Result