• 18 December 2016

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከታህሳስ 8 እስከ 16 ቀን 2009 ዓ.ም ድረስ የተዘጋጀውን ሁለተኛውን ሀገር አቀፍ የሴቶች ጨዋታዎችን አስመልክቶ ሴቶች በስፖርት እና በኦሊምፒክ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸውን ሚና እንዲያጎለብቱ የግማሽ ቀን የፓናል ውይይት አካሄደ፡፤

  • 24 November 2016

የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ከወራት በፊት የተሾሙት አቶ እርስቱ ይርዳ ህዳር 15 ቀን 2009 ዓ.ም 

የኢትዮጵያን ኦሊምፒክ ኮሜቴን ጎበኙ፡፡

  • 10 November 2016

የአለም  አቀፍ ኦሊምፒክ ኮሚቴ የ2016 ሴቶቸና ስፖርት ትሮፊ ሽልማት  ሰጠ

           ኢትዮጵያዊዉ የስፖርት ጋዜጠኛ የአለም ትሮፊ ሽልማትን በመዉሰድ የመጀመሪያዉ ወንድ ሆነ፡፡ ጋዜጠኛ  ዳግም ዝናቡ የአለም  አቀፍ ኦሊምፒክ ኮሚቴን ሴቶቸና ስፖርት   የአለም ትሮፊ ከፕሬዝዳንት ቶማስ ባህ እጅ የተቀበለዉ ሰኞ እለት ምሽት በስዊዘርላንድ ላዉሳኔ በተካሄደ  የሽልማት አሰጣጥ ስነስርአት ላይ ነዉ፡፡ 

  • 09 November 2016

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ለሪዮ 2016 ኦሊምፒክ ዝግጅት እና ተሳትፎ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅና እና ሽልማት ሠጠ

ሀገራችን  ለተሳተፈችበት የሪዮ 2016 ኦሊምፒክ ጨዋታ ዝግጅት እና ተሳትፎ  አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ጥቅምት 28 ቀን 2009 ዓ.ም ዕውቅና እና ሽልማት ሠጠ፡፡

አትሌቶች፣ ባለሙያዎች፣ የበጎ አገልግሎት ፈቃደኞች፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት  የሠርተፍኬት እና የገንዘብ ሽልማት ተበርክቷላቸዋል፡፡

የሪዮ 5000ሜ የሴቶችን ዘርፍን ማን ያሸንፋል?

View Result