• 24 January 2018

 

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከኦሊምፒክ ሶሊዳሪቲ እና ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ከጥር 9 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ላለፉት ሰባት ተከታታይ ቀናት ሲሰጥ የቆየዉ የቦክስየሁለተኛደረጃኮኮብ የአሠልጣኞችስልጠ፡ና  አጠናቀቀ፡

  • 18 January 2018

 

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከጥር 9-15/2010ዓ.ም. ለ7 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የቦክስ ደረጃ ሁለት ኮኮብ የአሰልጣኞች ስልጠና ከኦሊምፒክ ሶሊዳሪቲ እና ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር በኢትዮጵያወጣቶችና ስፖርት አካዳሚመስጠት ጀመረ፡፡

  • 18 January 2018

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ በጋራ በመተባበር የ5ክልል የስፖርት የቢሮ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከታህሳስ 22  እስከ  28 ቀን 2010 ዓ.ም. በደቡብ ኮሪያ የስራጉብኝት ደረጉ ነዉ፡፡

  • 05 December 2017

የኢትዮጵያኦሊምፒክኮሚቴ ከወጣቶችናስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከህዳር 18 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ለ4 ተከታታይ ቀናት በአዳማ ሲሰጥ የቆየዉ የስፖርት አስተዳደር ስልጠና ትናንት ተጠናቀቀ፡፡ በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉ ከፍተኛ የስፖርት አመራሮችና ባለሞያዎች ቆይታቸዉ ጥሩ እንደነበረና በስልጠናዉ ላይ ያገኙት ዕዉቀት በቀጣይ ላለዉ ስራቸዉ እጅግ ጠቃሚና ወቅታዊ ነዉ ቀጣይነት ቢኖረዉ ለስፖረቱ ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ሲሉ ነገር ግን የሴቶችን ቁጥር በስፖርት አመራርነት እና ተሳታፊነት ከማሳደግ አንፃር ሚኒስትር መስሪያቤቱም ሆነ የኢትዮጵያኦሊምፒክኮሚቴ ሊያስቡበትና ሊሰሩበት ይገባል በማለት በማጠቃለያ ስነስርዓቱ ላይ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል፡፡

የሪዮ 5000ሜ የሴቶችን ዘርፍን ማን ያሸንፋል?

View Result