የአድራሻ ቅፅ

መልዕክቶን ይላኩ፣ ሁሉም የኮከብ ምልክት(*) ያለባቸው ቦታዎች መሞላት አለባቸው፡፡

ዳንኤል አበበ

ሲነየር ኮሚኒኬሽን ኤክስፐርት

ኢ-ሜይል:daniabebe2000@yahoo.com

የቢሮ ስልክ:  +251 114 707752

ፋክስ፡  +251 114 707798

 

ፅጌ ለሚ

ኦፊስ ማኔጅመንት ኦፊሰር

ኢ-ሜይል: tsigelemmi@yahoo.com

የቢሮ ስልክ:    +251 114 707752

ፋክስ፡  +251 114 707798